Nästa möte

Inga möten planerade just nu!

Prenumerera på information

Få alla nya inlägg direkt till din mailbox! Fyll i din e-postadress nedan och klicka på knappen. Följ sen instruktionerna i mailet du får.

Gör som 238 andra, prenumerera du med.

Följ oss!

 • Minnesanteckningar från klassombudsmöte 16/9 2015

  Årsmötet som föregick klassombudsmötet kunde inte avslutas pga bordlagda frågor. Årsmötet avslutas kommande klassombudsmöte. Några punkter som är klara trots bordläggning av andra frågor:

  • En (delvis) ny styrelse har valts, se sidan om föreningsinformation.
  • Medlemsavgifter för läsåret har beslutats till 100 kr per familj, detta är en sänkning från 110 kr som vi haft under flera år. Avier för detta kommer att gå ut framöver.
  • Nya stadgar för föreningen antogs.
  • Styrelsens förslag om en föreläsning för Björnbodaskolans föräldrar och skolpersonal antogs. Föreläsningen handlar om  maktlekar och kommer att äga rum den 14/10 kl 18.30. Information om detta kommer förstås att delas ut men skriv in datumet redan nu! Och tipsa gärna föräldrar som inte läser här!

  —-

  Till klassombudsmötet fanns tyvärr inte så mycket ny information. När vi har årsmöte brukar skolans representanter inte komma och styrelsen hade heller inte lyckats få kontakt med skolledningen innan mötet, så informationen från skolan var obefintlig.

  Under sommarmånaderna har representanter från styrelsen varit med på två möten på Vinsta Västra, angående skolgården och lokalerna. Information från det första mötet återfinns här. Det andra mötet direkt efter skolstarten var dessvärre informationsfattigt på grund av sjukfrånvaro, så vi vet inte mycket om tidplan för förändringsarbete. När vi har ny information i ärendet lägger vi upp den på hemsidan.

  Eleverna i årskurs 5 och 6 trivs i sina nya lokaler och älskar maten i matsalen. Lärarna fick dock börja läsåret med olika slags vaktmästarjobb och man kan skönja en besvikelse över att för lite var förberett i lokalerna. Styrelsen kommer att återkoppla detta till skolan.

  Ett staket ovanför basketplanen på Vinsta Västra är trasigt/löst och detta är nu anmält på kommunens hemsida, liksom ett hål i staketet bredvid fotbollsplanen. Kommer också att återkopplas till skolledningen.

  Fritids i årskurs 2 och 3, där finns en oro bland föräldrar över att personalsituationen är mycket ansträngd. Årskurs 2 som ju har flyttat in i stora huset saknar torkskåp, vilket ju behövs nu till höst och vinter.

  Politikerna har sagt att de vill satsa på fritids. Kommer våra fritids att få mer resurser? Fråga till skolans representant nästa gång, eller direkt till Gunnar Wohlin.

  En i personalen från fritidsklubben är ute med våra barn på Vinsta Västra under rasterna tisdag till torsdag. Detta är uppskattat och välbehövligt men tydligen bara tillfälligt. Behovet kommer inte att upphöra så vi önskar att detta permanentas och att verksamheten kan omfatta även måndagar.

   

  Published on september 21, 2015 · Filed under: Föreningsdokument; Tagged as:
  Kommentarer inaktiverade för Minnesanteckningar från klassombudsmöte 16/9 2015
 
false