Nästa möte

Tisdag 3 december 2019 kl 17.30 i personalrummet paviljongen våning 2.


Välkomna!

Prenumerera på information

Få alla nya inlägg direkt till din mailbox! Fyll i din e-postadress nedan och klicka på knappen. Följ sen instruktionerna i mailet du får.

Gör som 229 andra, prenumerera du med.

Följ oss!

 • Kallelse till årsmöte

  Kallelse till årsmöte för Björnbodaskolans föräldraförening
  onsdagen den 16 september 2015 kl. 18.30 i lärarnas personalrum

  Såväl klassombud som övriga föräldrar är välkomna

  Styrelsen avser att uppdatera föreningens stadgar så att dessa bättre kan vara till stöd i föreningsarbetet samt att de skall vara lättare att förstå. För en stadgeändring krävs två beslut på föreningsmöten varav det ena skall vara årsmötet. Förslaget har föredragits på ett extra föreningsmöte i maj 2015 och då fattades det första nödvändiga beslutet om ändring. Förslaget kommer att finnas tillgängligt i pappersform på årsmötet.

  Efter mötet vidtar klassombudsmöte.

  Förslag till dagordning:

  1. Val för mötet av

  a. ordförande
  b. sekreterare
  c. två protokolljusterare, tillika rösträknare

  2. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst

  3. Fastställande av dagordning

  4. Föredragning av

  a. styrelsens verksamhetsberättelse
  b. revisorernas berättelse

  5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

  6. Behandling av förslag från styrelsen och medlemmar

  a. styrelsens förslag till budget och medlemsavgift
  b. behandling av förslag till nya stadgar samt beslut
  c. övriga förslag från styrelsen
  d. motioner

  7. Fastställande av medlemsavgift och budget

  8. Val av styrelse

  Sammansättning enligt nya stadgar om dessa antagits, annars enligt nuvarande stadgar.

  9. Val av

  a. en revisor
  b. en suppleant

  10. Val av ordförande och två ledamöter i valberedningen för ett år

  11. Övriga frågor

  Varmt välkomna!

  Published on augusti 20, 2015 · Filed under: Föreningsdokument, Meddelanden; Tagged as:
  Kommentarer inaktiverade för Kallelse till årsmöte
 
false