Nästa möte

Inga möten planerade just nu!

Prenumerera på information

Få alla nya inlägg direkt till din mailbox! Fyll i din e-postadress nedan och klicka på knappen. Följ sen instruktionerna i mailet du får.

Gör som 237 andra, prenumerera du med.

Följ oss!

 • Kallelse till extra föreningsmöte 18/5

  Kallelse till extra föreningsmöte för Björnbodaskolans föräldraförening måndagen den 18 maj 2015 kl. 18.30 i lärarnas personalrum

  Såväl klassombud som övriga föräldrar är välkomna

  Anledningen till det extra föreningsmötet är att styrelsen avser att uppdatera föreningens stadgar så att dessa bättre kan vara till stöd i föreningsarbetet samt att de skall vara lättare att förstå.

  För en stadgeändring krävs två beslut på föreningsmöten varav det ena skall vara årsmötet. Styrelsen har tagit fram ett förslag till nya stadgar och detta kommer att finnas tillgängligt i pappersform på mötet.

  Efter mötet vidtar klassombudsmöte.

  Förslag till dagordning:

  §1 Val för mötet av:

  • ordförande
  • sekreterare
  • två protokolljusterare, tillika rösträknare

  §2 Fråga om mötet blivit behörigen utlyst

  §3 Fastställande av dagordning

  §4 Behandling och beslut i frågan om att anta nya stadgar

  Varmt välkomna!

  Efter mötet övergår vi till vanligt klassombudsmöte.

  Published on maj 4, 2015 · Filed under: Föreningsdokument, Meddelanden;
  Kommentarer inaktiverade för Kallelse till extra föreningsmöte 18/5
 
false