Nästa möte

Tisdag 22 januari 2019 kl 18.00 i personalrummet paviljongen våning 2.


Välkomna!

Prenumerera på information

Få alla nya inlägg direkt till din mailbox! Fyll i din e-postadress nedan och klicka på knappen. Följ sen instruktionerna i mailet du får.

Gör som 243 andra, prenumerera du med.

Följ oss!

 • Minnesanteckningar från klassombudsmöte 2014-10-14

  Vi är glada över att få förmånen att träffa rektor Håkan Wiklund på våra klassombudsmöten! Det är mycket positivt att såväl klassombud som övriga föräldrar har möjlighet att ställa frågor direkt till rektor. Håkan saknade klassombud för F-klasserna och vi hoppas förstås att dessa skall utse ombud inom kort.

  Skolans punkter:

  • Ombyggnad av skolan: Håkan visade arkitektbild på hur den nya skolan skulle kunna se ut. Det politiska läget i Stadshuset är just nu oklart men förhoppningen är förstås att bygget skall bli av trots maktskiftet och arbetet fortlöper. Ombyggnadsplanerna har nu fått en namngiven handläggare och förhoppningsvis kan ett beslut fattas framåt våren.
  • Organisation: Den gamla organisationen är än så länge kvar i stort men Håkan har tydliggjort indelningen i arbetslag och tillsatt tydliga chefer för de olika teamen.
   Årskurserna F-3 har fått biträdande rektor Cecilia Grahn som chef och teamen är indelade efter vilka barngrupper som personalen jobbar med. Dvs fritidspersonal och lärare i en årskurs/grupp tillhör samma team.
   Mellanstadiet har också ett team per årskurs. Dessa team har tillsammans med ett team för lärare i praktisk-estetiska ämnen fått biträdande rektor Inga-Lill Ankerhag som chef.
   Lilla Björn är ett eget team som har rektor som chef.
  • IT: Samtliga lärare har fått surfplattor som de nu håller på att lära sig använda. Framöver kommer även elever att få surfplattor. Skolans ekonomi har varit åtskruvad under några år pga tidigare stora underskott men nu finns pengar till denna satsning.
  • Betygsstatistik mm: Håkan visade statistik för Björnbodaskolan vad gäller betyg och nationella prov från vårterminen, i jämförelse med andra skolor i staden. Genomsnittliga meritvärdet för betygen var betydligt högre för flickor än för pojkar (220 respektive 191) och Håkan ansåg att nivån borde ligga högre än så samt att skillnaden mellan könen är bekymmersam.
  • Brukarundersökningar: Håkan visade resultat från förra läsårets brukarundersökningar. Jämförelser gjordes med andra skolor i staden och vi diskuterade siffror som Håkan reagerat på.

  Ekonomisk information:

  • Inbetalningskorten för medlemsavgift kommer att delas ut i pappersform inom kort.
  • Även fritids på Lilla Björn kommer att få ett ekonomiskt bidrag, i enlighet med vad som bestämdes på årsmötet.

  Trygghetsvandringen:

  • Informationen på hemsidan om trygghetsvandringen kommer att uppdateras.
  • Så sent som i våras stämde föreningen av med Statoil att trygghetsvandrarföräldrar fortfarande bjuds på kaffe. Detta tycks inte ha kommunicerats till samtliga anställda då kaffetåren uteblev under den gångna helgen. Ordförande Åsa ringer upp chefen igen.

  Isbana:

  Lapp för intresseanmälan om att hjälpa till med isbanan kommer att gå ut med veckobreven. Vi hoppas att många föräldrar har möjlighet att ställa upp – och att Kung Bore också är samarbetsvillig detta år!

  Skolkläder:

  Försäljning av skolkläder pågår nu. Som vanligt är det Skolgarderoben som hjälper oss med detta och koden för webbutiken är BJORN. Enligt utdelade kort samt Skolgarderobens hemsida skall det finnas provkläder på fritids men det har blivit fel – det finns inga provkläder detta år. Anledningen är att få utnyttjade möjligheten att komma och prova. Vi som var på mötet var eniga om att de kläder vi köpt håller god kvalitet.

  Övriga frågor:

  Arbetet fortsätter för att Björnbodaskolan skall förbättra sina relationer med Vinstagårdsskolan.

  Published on oktober 15, 2014 · Filed under: Föreningsdokument; Tagged as:
  Kommentarer inaktiverade för Minnesanteckningar från klassombudsmöte 2014-10-14
 
false