Nästa möte

Tisdag 3 december 2019 kl 17.30 i personalrummet paviljongen våning 2.


Välkomna!

Prenumerera på information

Få alla nya inlägg direkt till din mailbox! Fyll i din e-postadress nedan och klicka på knappen. Följ sen instruktionerna i mailet du får.

Gör som 229 andra, prenumerera du med.

Följ oss!

 • Protokoll från årsmöte 2014-09-23

  §1 Val för mötet av:

  • ordförande – sittande ordförande dvs Åsa Lundborg

  • sekreterare – Pernilla Fernberger

  • två protokolljusterare, tillika rösträknare – Cecilia Spångare, Katarina Stenqvist

  §2 Fråga om mötet blivit behörigen utlyst

  Mötet utlyst i enlighet med stadgarna.

  §3 Fastställande av dagordning

  Mötesdeltagarna godkände dagordningen.

  §4 Presentation av

  • styrelsens verksamhetsberättelse

  • redovisning av ekonomin

  §5 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

  Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

  §6 Behandling av förslag från styrelsen och medlemmar:

  Inga inkomna motioner.

  §7 Fastställande av medlemsavgift och budget

  Medlemsavgiften beslutades enligt budgetförslaget, dvs den ligger kvar på 110 kr per familj och år.

  Budgetförslaget antogs.

  §8 Val av styrelse

  Styrelsens nya sammansättning:

  Åsa Lundborg – ordförande

  Sara Wickert – kassör

  Katarina Stenqvist – huvudklassombud

  Pernilla Fernberger

  Cecilia Spångare

  §9 Val av revisor

  Jenny Henningsohn

  §10 Val av ordförande och två ledamöter i valberedningen för ett år

  I likhet med förra året valde vi att avstå från valberedning. Processen med att hitta nya styrelsemedlemmar inleds på vårterminens möten.

  §11 Övriga frågor

  Till nästa årsmöte skall vi förbereda nya stadgar.

  Published on september 23, 2014 · Filed under: Föreningsdokument; Tagged as: ,
  Kommentarer inaktiverade för Protokoll från årsmöte 2014-09-23
 
false