Nästa möte

Tisdag 22 januari 2019 kl 18.00 i personalrummet paviljongen våning 2.


Välkomna!

Prenumerera på information

Få alla nya inlägg direkt till din mailbox! Fyll i din e-postadress nedan och klicka på knappen. Följ sen instruktionerna i mailet du får.

Gör som 243 andra, prenumerera du med.

Följ oss!

 • Inbjudan till årsmöte

  Inbjudan till årsmöte vid Björnbodaskolans föräldraförening tisdagen den 23 september kl. 18.30 – 20.00 i lärarnas personalrum

  Såväl klassombud som övriga föräldrar är välkomna!

  Förslag till dagordning:

  §1 Val för mötet av:

  • ordförande

  • sekreterare

  • två protokolljusterare, tillika rösträknare

  §2 Fråga om mötet blivit behörigen utlyst

  §3 Fastställande av dagordning

  §4 Presentation av

  • styrelsens verksamhetsberättelse

  • redovisning av ekonomin

  §5 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

  §6 Behandling av förslag från styrelsen och medlemmar:

  • inkomna motioner

  §7 Fastställande av medlemsavgift och budget

  Årets budgetredovisning och förslag till budget och medlemsavgift medföljer med denna inbjudan

  §8 Val av styrelse

  Ur den ”gamla” styrelsen har följande personer erbjudit sig att fortsätta arbetet:

  Åsa Lundborg, Sara Wickert, Pernilla Fernberger, Katarina Stenqvist och Eva Gunnarsson.
  Vi välkomnar nya medlemmar då vi kanske inte håller på med detta hur länge som helst.

  §9 Val av

  • en revisor

  • en suppleant

  §10 Val av ordförande och två ledamöter i valberedningen för ett år

  §11 Övriga frågor

  Varmt välkomna!

  Published on september 3, 2014 · Filed under: Meddelanden; Tagged as:
  Kommentarer inaktiverade för Inbjudan till årsmöte
 
false