Nästa möte

Tisdag 3 december 2019 kl 17.30 i personalrummet paviljongen våning 2.


Välkomna!

Prenumerera på information

Få alla nya inlägg direkt till din mailbox! Fyll i din e-postadress nedan och klicka på knappen. Följ sen instruktionerna i mailet du får.

Gör som 229 andra, prenumerera du med.

Följ oss!

 • Protokoll Årsmöte 2013-09-11

  Närvarande:

  Pernilla Persson, Hanna Crambert, Susanne Lindvall, Pernilla Falksund, Malin Örth, Cecilia Spångare, Maria Bäckström, Eva Taaler, Lena Strömberg, Pernilla Fernberger, Åsa Lundborg, Sara Wickert, Eva Gunnarsson

   

  §1 Val av mötets:

  Beslut

  • Att välja: Åsa Lundborg till mötets ordförande
  • Att välja:: Eva Gunnarsson till mötets sekreterare
  • Att välja: Eva Taaler, och Malin Örth till protokolljusterare, tillika rösträknare:

  §2 Fråga om mötet blivit behörigen utlyst

  Mötet är behörigt utlyst på hemsidan. Alla klassers lärare delade dock inte ut papperskopiorna i tid.

  Beslut

  • Att mötet kan betraktas som behörigt utlyst

  §3 Fastställande av dagordning

  Föreslagen dagordning godkändes.

  §4 Presentation av

  • styrelsens verksamhetsberättelse
  • redovisning av ekonomin

  §5 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

  Beslut:

  • Att Föräldraföreningens styrelse 2012/13 får ansvarsfrihet

  §6 Behandling av förslag från styrelsen och medlemmar:

  Inga motioner har inkommit

  §7 Fastställande av medlemsavgift och budget

  Beslut

  • Att medlemsavgiften för läsåret 13/14 är 110 kr per familj
  • Budgeten beslutades enligt nedan

  Utfall 2012/2013

  Kassa
  Ingående saldo PG

  99 750

  Budgeterat resultat 2012/2013

  4 750 –

  Utgående kassa

  95 000

  Intäkter
  Medlemsavgifter   110 kronor x 150 familjer

  16 500

  21 560

  Björnbodaskolanskväll   – försäljning

  20 000

  24 500

  Summa

  36 500

  46 060

  Kostnader
  Sexornas   lunch

  3 000

  3 000

  Rastleksaker   2011/2012

  5 000

  5 476

  Mat &   dryck Björnbodaskolanskväll 2013

  5 000

  5 309

  Pris   trygghetsvandring 2013

  2 500

  2 500

  Alla   hjärtansdag 2013

  1 000

  672

  Administration   postgiro/hemsida

  2 000

  1 800

  Kulturpeng   (50 kr x 600 elever)

  30 000

  31 700

  Bidrag   till skolans 40-årsjubileum

  10 000

  Summa

  58 500

  50 457

  Resultat Kassa

  99 000

  99 750

  Intäkter

  36 500

  46 060

  Kostnader

  58 500

  50 457

   

   

   
  Beräknat resultat

  77 000

  95 353

   

  §8 Val av styrelse

  Beslut:

  Att styrelsemedlemmar för läsår 2013/14 är Åsa Lundborg, Pernilla Fernberger, Sara Wickert, Katarina Stenqvist, Eva Gunnarsson

  §9 Val av

  • en revisor
  • en suppleant

  Beslut:

  • Att välja Cecilia Spångare till revisor för läsår 2013/14
  • Att välja Malin Örth till revisors suppleant för läsår 2013/14

  §10 Val av ordförande och två ledamöter i valberedningen för ett år

  Ingen har anmält intresse.

  §11 Övriga frågor

  • skolans lokaler
  • höstens möten
  • skolpoliser
  • isbana i vinter på      fotbollsplanen

   

  Arbetsgrupper

  Beslut:

  • Att följande arbetsgrupper ska finnas under läsåret
   • Lokalgrupp
   • Isbanegrupp
   • Skolinspektion och elevstöd

  I grupperna ingår initialt:

  Lokalgruppen: Åsa Lundborg är sammankallande och övriga styrelsen ingår i gruppen

  Isbanegrupp: Pernilla Persson och Hanna Crambert

  Skolinspektion och elevstöd: Sara Wickert som sammankallande samt Eva Taaler, Pernilla Falksund, Eva Gunnarsson

  Höstens möten

  Höstens möten äger rum: den 7 oktober, 7 november och 3 december

  Published on september 13, 2013 · Filed under: Föreningsdokument; Tagged as: ,
  Kommentarer inaktiverade för Protokoll Årsmöte 2013-09-11
 
false