Nästa möte

Tisdag 3 december 2019 kl 17.30 i personalrummet paviljongen våning 2.


Välkomna!

Prenumerera på information

Få alla nya inlägg direkt till din mailbox! Fyll i din e-postadress nedan och klicka på knappen. Följ sen instruktionerna i mailet du får.

Gör som 229 andra, prenumerera du med.

Följ oss!

 • Klassombudsmöte 23 april 2013

  § 1Mötet öppnas – godkännande av dagordning

  Åsa öppnar mötet och dagordningen godkändes


  § 2Skolans punkter – info från Inga-Lill Ankerhag

  • Inga-Lill tackar för årskurs F-2 teatervisning. Nöjda med detta, den var toppenbra.

   

  • Föreläsning gällande sociala medier årskurs 4-6 samt föräldrar– Pernilla har lämnat över till Inga-Lill. Inga-Lill meddelar att man inte kan komma under våren och försommaren, utan att detta bokas till hösten

   

  • Kommunal varslar from 29/4 strejk för samtlig skolmåltidspersonal och vaktmästaren. Info brev kommer gå ut till alla föräldrar med elevernas fredag väskan. Detta berör inte fritidpersonal.

   

  • Då det gäller handlingsplanen gällande lokaler så är man näst intill klara med enheten för FA (hus F). Större åtgärder planeras att äga rum under sommarlovet.

   

  • Fakturorna gällande avloppsproblemen har överlämnats till Bengt Nilsson på utbildningsförvaltningen, så att de betalar dessa.

   

  • Nationella prov för årskurs 6 pågår för fullt, det är mycket för de eleverna och pedagogerna. Dessa nationella prov tar över den planerade undervisningstiden, de nationella proven tar 10 skoldagar i anspråk. Det senaste resultatet i kemi var mycket bra, övervägande positiva svar.

   

  • Skolverket kommer ut vecka 19 och inspekterar skolans verksamhet, tisdagen den 7maj och onsdag den 8 maj. Vecka 19 har inte skolan någon ordinarie verksamhet. Årskurs 6 är på praktik, lärarlagen byter barn, årskurs 6 lärare träffar blivande årskurs 4 och årskurs 3 lärarna träffar blivande årskurs 1. En klass i årskurs 3 är på utflykt. I år fokuserar man på hela verksamheten och att skolan arbetar mot de nationella målen. Under tidigare inspektionen har man intervjuat föräldrar men inte i år utan i år fokuserar inspektionen på elever och personal.

   

  • Info från Cecilia om fritids. I Stockholm arbetar man med att utveckla fritidsverksamheten. Fritids ska komplettera undervisningen och det ska vara en samverkan i undervisningssyfte. Vilka möjligheter har fritidspersonalen att göra detta? Hur bemanningen kommer se ut på fritidshemmen vet man inte i nuläget.

   

  • Spar uppdraget är att slimma organisationen. Detta sparbeting kommer att slå både mot skol- och fritidsverksamheterna. Vi har drabbats hårt och ska spara ca 4 miljoner kronor. Detta med anledning av att fördelningen av pengar har förändrats.

   

  • 14 maj är det fritidshemmensdag (oklart om F fritids kommer vara att med). Ett förslag är att ha en drakfestival på Johannelundstippen.

   

  § 3Föregående protokoll – gås inte igenom men fråga om det var något som var oklart

   

  § 4 Kort info från möte med rektorn – vi har inte haft något sedan förra mötet.

   

  § 5 Ekonomisk information

  Ekonomin ser bra ut och styrelsen föreslår att vi köper rastleksaker. Förslag är bollar, hinkar och spadar, hopprep nu när våren äntligen har kommit. Vi föreslår att bidra med 5 000 kronor. Cecilia får i uppdrag att beställa för denna summa så för vi över den då de har fått fakturan. Godkännes av medverkande klassombud.

   

  § 6 Status i arbetsgrupperna

   

  • Lokalsituationen (Åsa & Pernilla)

  Uppdatering i ämnet – styrelsen medverkar på mötena under verksamhetsåret. Vi hade ett möte och det sammanfattade vi på hemsidan. Kommande möte är onsdagen den 15 maj. Just nu så åtgärdar men fel lite överallt och detta är ett måste efter inspektionen som arbetsmiljöverket gjorde 2012. Man jobbar med handlingsplanen och man kommer inte vara klar som tänkt vecka 18 pga. av den senare våren.

   

  • Björnbodaskolanskväll (Katarina& Åsa)

  Blir onsdagen den 22/5, arbetsdokumenten på hemsidan är uppdaterade för att hjälpa klassombuden med detta. Tänk på att planera i tid så ni slipper stressa. Dokument gällande bakning och annat är skickat till Inga-Lill för kopiering och distribution.

   

  • Trygghetsvandring (Sara)

  Uppdaterat schema finns på hemsidan, viktigt att skriva i loggen hur många som vandrar eftersom det är där vi tittar när vi ska dela ut vinsterna. Problem med att hämta kapprumslappen och infobrevet – Pernilla kollar.

   

  • Skolkläder (Åsa)

  Vi har börjat planera inför nästa termin och jag tänkte höra om ni vill att vi öppnar Björnbodaskolans webbutik i september. Skulle i så fall följande period passa bra?

   

  20 sep – 7 okt

   

  Provdag: ONSDAG 25 SEPkl 16-17 vid matsalen

   

  Leverans: till skolan vecka 45 (direkt efter höstlovet)

   

  Beslut: Vi kör på detta. Vi jobbar med att alla elever får info med sig hem gällande detta.

   

  • Kultur (Åsa)

  Mitt i prick teatern har varit här och de har även fått betalt. Under våren så kommer även årskurs F-3 att få se föreställningen Kompis har visats för F-klasserna samt årskurs 1 och 2.

   

  § 7 Övrigt/ övrig information från klassombuden

  Klassombud även nästa läsår? Svara gärna med mail till Katarina som är huvudklassombud, om inte så kan ni väl maila ut en förfrågan till alla i klassen så att vi vet till hösten. Detta gäller även de personer som nu är med i styrelsen och de som skulle vilja prova på det.

   

  § 8 Kommande möten

  15/5 Lokalmöte och möte med Agneta

  20/5 (fokus Björnbodaskolanskväll och kommande läsår)

   

  § 9 Mötet avslutas

  Published on april 24, 2013 · Filed under: Föreningsdokument; Tagged as: ,
  Kommentarer inaktiverade för Klassombudsmöte 23 april 2013
 
false