Nästa möte

Onsdag 9 oktober 2019 kl 17.30 i personalrummet paviljongen våning 2.


Välkomna!

Prenumerera på information

Få alla nya inlägg direkt till din mailbox! Fyll i din e-postadress nedan och klicka på knappen. Följ sen instruktionerna i mailet du får.

Gör som 233 andra, prenumerera du med.

Följ oss!

 • Klassombudsmöte 2013-03-14

  Skolans punkter (biträdande rektor Inga-Lill Ankerhag):

  Budgetbekymmer!

  Skolan har fått nya budgetramar för år 2013. Pengapåsen är detta år betydligt mindre än föregående år (närmare 2 miljoner kronor!) och tillsammans med ökade lönekostnader pga lärarnas välförtjänta lönepåslag ger detta ett minus i budgeten på uppåt 4 miljoner kronor.

  Detta har minskat anslaget: Stadens nya sätt att beräkna ersättning för socio-ekonomiska faktorer slår hårt mot ca 70% av grundskolorna i kommunen och för Björnbodaskolans del innebär det en minskning av anslaget 2013 med 800.000 kronor. Dessutom har det blivit i det närmaste omöjligt att få extrapengar för stöd till barn med särskilda behov och jämfört med förra året får skolan en miljon mindre! Stadens politiker och tjänstemän anser nu att barn med särskilda behov skall gå i vanliga klasser som alla andra och klara sig utan särskilt stöd och därmed betalas inga extra pengar för de barnen till skolorna.

  I skolan jobbar de nu stenhårt med att försöka komma fram till hur denna snäva budget skall kunna balanseras. Oavsett var pengarna tas är det oundvikligt att nedskärningarna drabbar barnen. Beskedet vi fick idag från Inga-Lill Ankerhag är att man inte kommer att sägga upp fast anställd personal men att de som har tidsbegränsade anställningar och vikariat troligtvis inte får sina anställningar förlängda. Skolan har en i sammanhanget liten buffert på ca 3 miljoner kronor och pengar kan tas ur denna för att i någon mån mildra effekterna av budgeten.

  Lokalfrågan

  Det som hänt i lokalfrågan sen sist är att det nu för samtliga skolbyggnader finns handlingsplaner med prioriterade åtgärder som måste åtgärdas inom en viss tid. De högst prioriterade åtgärderna skall vara klara redan vecka 18 detta år. Utöver dessa listas också ett stort antal åtgärder där man får längre tid på sig, en del skall vara klart till höstterminen och andra åtgärder får mer tid ändå.

  Föräldraföreningens styrelse skall ha ett möte med rektor Agneta Brandelius och Gunnar Wohlin från utbildningsförvaltningen nu på måndag den 18 mars. Mötet inriktas i första hand mot processen för att bygga om vår skola men vi kommer också att fråga efter utbildningsförvaltningens syn på alla dessa åtgärder, vad de kommer kosta och om det får ytterligare negativa effekter på skolans ekonomiska situation.

  Övrigt som är på gång

  • Antagningen till förskoleklassen: 88 barn har i nuläget fått plats, maxantalet är 90.
  • Kartläggning av antalet elever som blir kvar till årskurs 4 och 6 i höst.
  • Årskurs 3 har påbörjat de nationella proven som kommer att hålla till mitten av maj
  • Uppdatering i samtliga lärarlag beträffande rutiner kring frånvarorapportering och upptäckt av fråvaro.
  • I matsalen har ljudöron satts upp för att såväl barn som personal skall kunna se när ljudnivån är för hög. Förhoppningen är förstås att barnen skall lära sig när det är dags att sänka rösten.
  • Skolans 40-årsjubileum kommer att firas i höst men detaljerna är inte klara

  Frågor från föräldrar till Inga-Lill

  • Skolwebben föranledde återigen en diskussion. Systemet är trögt, flera föräldrar vittnar om svårigheter att logga in på Skolwebben eller att komma åt innehållet. Eftersom Skolwebben inte meddelar föräldrarna när det finns ny information för dem blir effekten att man får gå in massor med gånger bara för att kolla om tex veckobrevet eller fritidsplaneringen lagts in ännu. Nu när veckobreven med läxlistan flyttats in på Skolwebben har de också blivit otillgängliga för barnen och det blir svårare för barnen att själva ta ansvar för att deras läxor blir gjorda (alla har inte skrivare hemma så att man kan skriva ut veckobreven till barnen).
   Med fungerande och kända rutiner (tex att veckobrev för årskurs X eller planering för fritids Y alltid läggs upp XXXdag innan kl 18) kan viss irritation bland föräldrar förhindras men där är vi inte idag eftersom det är ganska godtyckligt när informationen läggs ut på Skolwebben. Men Skolwebbens otaliga tillkortakommanden kan i de flesta fall inte alls pareras av rutiner och systemet uppfattas av såväl personal som föräldrar som trögt, svåranvänt och omodernt.
  • Gällande förekomsten av mergarinet Becel och avsaknanden av Bregott till smörgåsarna i matsalen hänvisade Inga-Lill till Livsmedelsverket men uppmanade styrelsen att ta med frågan till möte med rektor som kan sätta ner foten i frågan. (Se notis från FISS i högerkolumnen angående skolborgarrådet Lotta Edholms uttalande att det är upp till rektor att bestämma om Bregott får serveras i skolan.)
  • Återigen har vi haft orsak att klaga på städningen. Denna gång var det en förälder som gått på den toalett som används av dotterns klass. Även om det såg rent ut så luktade det förfärligt av gammal ingrodd urin. Vi som vuxna skulle inte acceptera att toaletterna på våra arbetsplatser var så ofräscha så varför skall barnen det? Att billigaste städbolaget inte är bäst är återigen bevisat.

  Föreläsning och undervisning om barn och sociala medier

  Styrelsen jobbar för att föräldrar och barn i mellanstadiet skall erbjudas föreläsning och undervisning om sociala medier. Vi har tidigare anlitat en föreläsare vars bidrag var mycket uppskattat och vi jobbar på att få hit honom igen.

  Arbetsgrupperna

  De flesta arbetsgrupperna har viloperiod just nu. Beträffande lokaler finns ju en del information här ovanför. I övrigt är det arbetsgruppen för Björnbodaskolans kväll som jobbar mest och de har uppdaterat alla dokument (på en hemsida nära dig inom kort).

  Published on mars 18, 2013 · Filed under: Föreningsdokument, Lokaler; Tagged as: ,
  Kommentarer inaktiverade för Klassombudsmöte 2013-03-14
 
false