Nästa möte

Tisdag 3 december 2019 kl 17.30 i personalrummet paviljongen våning 2.


Välkomna!

Prenumerera på information

Få alla nya inlägg direkt till din mailbox! Fyll i din e-postadress nedan och klicka på knappen. Följ sen instruktionerna i mailet du får.

Gör som 229 andra, prenumerera du med.

Följ oss!

 • Protokoll Klassombudsmöte 7 november 2012

  § 1                 Mötet öppnas – godkännande av dagordning

  Åsa öppnade mötet och dagordningen godkändes
  § 2                 Skolans punkter – info från Cecilia Grahn

  Skolans trygghetsteam – Likabehandlingsplan skrevs enligt rekommenderad mall under förra året. Gjort ett förslag på ny plan för vårterminen. 21 dec 2012 gällande plan. Nästa möte diskuterar vi synpunkterna/kommentarerna tillsammans med Cecilia eller Inga-Lill. Gränsen mellan konflikt och mobbing.

  Rastverksamhet på första rasten varje dag. Rastaktivitet på Fritidsgården ska börja för åk6.

  § 3                 Föregående protokoll

   

  § 4                 Kort info från möte med rektorn

  • Vi hade förslag om duschdraperier på förra ff-mötet. Duschdraperier kan vara svårt, men Agneta kollar upp och återkommer.
  •  Städningen ska kollas upp och varje gång vi inte är nöjda ska vi höra av oss så att Agneta kan ringa firman och de får komma och göra om.
  • Buskrensning vid trottoaren ska göras. Skolpoliser är okej för skolan om vi börjar använda avlämningsplatsen på Björnbodavägen (bakom lilla björn). Det vore bra om vi i ff kunde kontakt kommunen och kolla möjligheterna för ett övergångsställe.
  • Hade inget hört från utbildningsförvaltningen då det gäller lokalerna.
  • SISAB har gått igenom alla lokaler med luft och fukt mätningar. Detta med anledning av den anmälan som skolan skickade till arbetsmiljöverket i våras. Svaret till arbetsmiljöverket har vi i pappersform och efter detta måste man presentera en handlingsplan.
  • Rastverksamhet för årskurs 6 – lunchrast på fritidsgården
  • Matsalen – hög ljudnivå, skolan jobbar med att göra matsalen och dess miljö bättre

   

  § 5                 Ekonomisk information

  Saldot på kontot är just nu 111 300 kronor och det är 105 familjer som betalat medlemsavgiften, en påminnelse kommer att gå ut i alla klasser. Målet för året är att 150 familjer betalar.

  Skicka gärna ut en påminnelse om betalning till ”dina klasser”.
  § 6                 Status i arbetsgrupperna

  • Lokalsituationen (Åsa & Pernilla)

  Uppdatering i ämnet – styrelsen medverkar på mötena under verksamhetsåret. Ett mail är idag skickat till ansvariga på utbildningsförvaltningen.

   

  • Björnbodaskolanskväll (Katarina& Åsa)

  Slutet på maj månad 2013, var god se info på hemsidan, samarbete med Inga-Lill.

   

  • Trygghetsvandring (Sara)

  Uppdaterat schema finns på hemsidan, viktigt att skriva i loggen hur många som vandrar eftersom det är där vi tittar när vi ska dela ut vinsterna. Det är klassombudens ansvar att påminna sin klass om vilken helg klassen ska vandra.

   

  • Skolkläder (Åsa)

  Såldes under oktober – ingen respons än på hur många som beställde men Åsa återkommer om detta.

   

  • Trafiksituationen

  Arbetsgrupp behövs och en ansvarig från styrelsen.

  Åsa mailar Trafikkontoret om problemet. Jenny skriver info som ska gå ut via skolan till föräldrarna, via veckobrev, skolans hemsida och ff:s hemsida.

   

  • Kultur (Åsa)

  19/11 & 20/11 kommer mittiprickteatern och genomför föreställningen Neandertalare för mellanstadiet (årskurs 4-6). Två föreställningar per dag kommer att genomföras. Inga-Lill är kontaktperson.

  F-3 kommer få se föreställningen Kompis. Teatergruppen kommer till skolan någon gång under läsåret.
  § 7                 Övrigt/ övrig information från klassombuden

  Trafikproblemet vid hämtning och lämning diskuterades. Problemen vid vändplanen där föräldrar med barn i skolan eller dagis parkerar där vilket skapar en farlig trafiksituation för barnen.

   

  IUP är inte alltid på en bra nivå. Sett brister i att visa vilka kunskapsmål som barnet kan och vad man ska arbeta vidare med. På Skolverkets hemsida finns information om hur en IUP ska skrivas. Länken kommer även att läggas ut på hemsidan.

  http://www.skolverket.se/om-skolverket/publicerat/2.5006?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2811

  Vi tar upp detta på nästa möte med Agneta. Då följer även Bella med.

  På morgonfritids får man inte längre se på tv, föräldrar undrar varför. Åsa pratar med Cecilia Grahn om det.

   

  Klassombud – klassföräldrar. Vad är skillnaden? Det vore bra att göra ett förtydligande.
  § 8                 Kommande möten

  6/12 klockan 18.30 -20.00

   

  Förslag på möten under våren 2013;

  17/1, 12/2, 14/3, 10/4 och 20/5

   

  § 9                 Mötet avslutas

   

   

   

  Published on december 3, 2012 · Filed under: Föreningsdokument; Tagged as: ,
  Kommentarer inaktiverade för Protokoll Klassombudsmöte 7 november 2012
 
false