Nästa möte

Tisdag 3 december 2019 kl 17.30 i personalrummet paviljongen våning 2.


Välkomna!

Prenumerera på information

Få alla nya inlägg direkt till din mailbox! Fyll i din e-postadress nedan och klicka på knappen. Följ sen instruktionerna i mailet du får.

Gör som 229 andra, prenumerera du med.

Följ oss!

 • Protokoll klassombudsmöte 2011-11-24

  Protokoll klassombudsmöte 2011-11-24

  Närvarande

  Klassombud: Lena Videgren (1M & 3M), Katarina Stenqvist (3A), Malin Bergdahl (FB), Helena Skålberg (2A), Therese Lundqvist (5B)

   Föräldrar: Natalia Bernefors (4A)

  Skolans representanter: Inga Lill Ankerhag

   Styrelsen: Åsa Lundborg (2 blåsippor), Eva Taaler (1 &5C), Eva Gunnarsson (2M), Pernilla Fernberger (1 björk)

   § 1 Mötet öppnas – godkännande av dagordning

   Ordförande Åsa Lundborg hälsar alla välkomna och dagordningen godkändes.

   § 2 Skolan punkter

  • Skolan tackar för sponsringen av förställningen Mitt i prick för årskurs 4-6. Alla lärare var så nöjda och föreställningen handlade om kamratskap.
  • Skolwebben är fortfarande ett problem då systemet inte är uppsäkrat och tanken är att alla föräldrar kommer ha tillgång till detta men det är oklart när.
  • Försening av skolkatalogen – detta beror på fel namn i katalogen men den är nu under tryck.
  • Nytt avtal from 2012 – se vidare under § 7. Skolan förespråkar Svenskt Skolfoto.
  • Ny städfirma from 1/12 – den firma som varit på skolan i 12 år förlorade i upphandlingen då staden valde den firma med lägst anbud. Kontakt Inga Lill vid synpunkter som gäller städningen.
  • Skolintendent Eva-Maj Hassel går i förtidspension till jul. Tjänsten är utlyst och intervjuer är på gång.
  • Skolans Likabehandlingsplan ska revideras – synpunkter tas gärna emot. Denna plan revideras varje år.
  • Man tränar lucia och julsånger i hela skolan.
  • SISAB kommer under vecka 48 och man räknar med att få information om Bikupan – Inga Lill meddelar att alla föräldrar och elever kommer att få information i god tid före en rivning av Bikupan.
  • Fritids – Cecilia kommer att vara ansvarig även på Loftet fram till jul. Grundtanken är att samverka skola och fritids. Tom är på Paviljongen. 6-års föräldrar är nöjda med fritidsverksamheten, man är även nöjda med samarbetet mellan bikupan och 3:an då det gäller planeringen, man stänger inte tidigare för detta nu utan samarbetar.
  • 3:an har många barn … det är 78 stycken och årskurs 1 är full så inga nya barn kan tas in i denna årskurs.
  • Det kommer att saknas skolplatser i Stockholm, prio 1 är att snabbt bygga skolor och prio 2 är att bygga till de skolor som finns – var god se § 7
  • Förskolan tog mark vid Hus 14 tidigare då denna förskola byggdes och man jobbar på att få en sandlåda vid förskoleverksamheten.
  • Personalen på skolan är uppmärksamma på om maktlekar förekommer på skolan men inget känt fall finns.
  • Omfördelning av lärarresurser i årskurs 6 pga. elevers flytt. Lärarlaget är med då resurserna fördelas och elevernas behov och antal styr fördelningen. Skolpengen följer eleverna.
  • Inga Lill önskar kommunikation med föräldrar då det gäller utskick från friskolor.
  • Vinstagårdsskolan har fått en ny rektor och med det hoppas Björnbodaskolan på ett ökat samarbete.
  • Föräldrar önskar att skolan informerar tidigt i årskurs 3 angående mellanstadiet.
  • Skolorna med årskurs 7-9 önskar komma och informera om skolorna på lektionstid och Hässelbygård- och Vinstagårdsskolan är välkomna enligt Inga Lill.

   § 3 Föregående protokoll

  Inga frågor

   § 4 Information från rektor 

   Möte med Agneta Brandelius 2011-11-23

  Mycket av informationen som Inga Lill gav presenterades under mötet med Agneta. Då det gällde olyckorna med gungbrädan så ska Agneta kolla med Skolsköterskan om detta. Björnbodaskolan kommer att vara med i första svängen då det gäller att revidera skolornas hemsidor. Det finns ingen kamera övervakning i mediateket på Björnbodaskolan.

   § 5 Trygghetsvandringen

  Ny lista för trygghetsvandringen ligger ute på hemsidan, där finns också ett förskrivet brev om vad som gäller vid trygghetsvandringen. Glöm inta att skriva i loggen hur många som medverkar i vandringen.

   § 6 Status i arbetsgrupperna

  Vi har i nuläget 4 olika arbetsgrupper men det kan tillkomma någon då behov uppstår. Anmäl er gärna till någon av grupperna.

  • Björnbodaskolanskväll – arbetsfördelning finns på hemsidan – tas upp mer under vårenEva Egnell, Eva Taaler, Katarina Stenqvist
  • Lokal grupp – mail kommer att skickas till vederbörande på utbildningsförvaltningen och SISAB och skolanÅsa Lundborg, Eva Taaler får hjälp av Inga Lill med mailadresser till vederbörande
  • Skolfoto – nytt avtal från hösten 2012- skolan önskar Svenskt Skolfoto. Natalia B, Eva Taaler – har påbörjat arbetet och fått info från de tidigare upphandlingarna .
  • Skolkläder – kommer att ordnas under våren – Åsa Lundborg, Lena Widegren arbetar med detta.

  § 7 Information från FISS bla föreläsningar

  Gå gärna in på deras hemsida www.fiss.se, just nu finns där en grundskoleguide som är riktad till alla för att stödja eleverna i skolarbetet.

  § 8 Övriga frågor från klassombuden

  Årsmötesprotokollet kommer att läggas på hemsidan i sin helhet.

  Påfyllnad önskas då det gäller klassombuden på skolan.

  Bjuda in till klassombudsmöten i veckobrevet veckan innan mötet.

  § 9 Kommande möten

   24/1, 8/3, 17/4, 10/5

   Alla möten börjar 18.30 i lärarnas personalrum på Björnbodaskolan och avslutas vid 20.00

  § 10 Mötet avslutas och alla önskas en God jul och ett Gott nytt år!!!!

   

  Published on januari 17, 2012 · Filed under: Föreningsdokument; Tagged as:
  Kommentarer inaktiverade för Protokoll klassombudsmöte 2011-11-24
 
false