Nästa möte

Tisdag 3 december 2019 kl 17.30 i personalrummet paviljongen våning 2.


Välkomna!

Prenumerera på information

Få alla nya inlägg direkt till din mailbox! Fyll i din e-postadress nedan och klicka på knappen. Följ sen instruktionerna i mailet du får.

Gör som 229 andra, prenumerera du med.

Följ oss!

 • Klassombudsmöte 20 oktober

  Protokoll klassombudsmöte 2011-10-20

  Närvarande
  Klassombud: Daniel Isaksson (2M), Katarina Modigh (5C), Katarina Kristiansson (2 gulsippor), Lena Olsén (3 smaragderna), Lena Videgren (1M & 3M)

  Föräldrar: Natalia Bernefors (4A)

  Skolans representanter: Ingen representant då Inga Lill har semester

  Styrelsen: Åsa Lundborg (2 blåsippor), Eva Taaler (1 & 5), Eva Gunnarsson (2M), Pernilla Fernberger (1 björk) Eva Egnell (6A)

  § 1 Mötet öppnas – godkännande av dagordning

  Ordförande Åsa Lundborg hälsar alla välkomna och dagordningen godkändes.

  § 2 Skolan punkter
  Inget att presentera då Inga Lill har semester

  § 3 Föregående protokoll
  Det senaste mötet var årsmötet och vi hade en del punkter kvar som vi idag avlutade. Dessa punkter var:

  2. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst – det framkom att inbjudan till årsmöten ska ut 3 veckor innan och i år så gick inbjudan ut två veckor innan och vi kom överens om att det är tre veckor som gäller och detta ska ta i beaktande till kommande årsmöten.

  3. Fastställande av dagordning – vi fastställde denna

  4 b. Revisorernas berättelse – oklart vem som var revisor och vi har inte fått någon berättelse men vi beslutade idag att bortse från detta och arbetar på en skärpning till kommande årsmöten.

  5. Ansvarsfrihet för styrelsen – vi beslutade idag att ge den gamla styrelsen ansvarsfrihet

  9 b. Val av revisors suppleant – ingen utsedd – välkomna med intresseanmälan till styrelsen

  10. Val av ordförande och 2 ledamöter till valberedningen – vi beslutade att ändra förfarandet vid tillsättande av styrelsen och klassombud, förslaget är att vi tillsamman jobbar med detta i slutet av vårterminen så att detta är någorlunda klart till höstterminens början.

  Årsmötet är avslutat
  § 4 Information från rektor

  Möte med Agneta Brandelius 2011-10-12
  • Hemsidan – tyvärr kan inte skolan göra några förändringar i denna eftersom det pågår ett samarbete och ett generellt arbete angående detta – det finns 2 representanter från Björnbodaskolan i detta utvecklingsarbete.

  • Skolwebben – detta innefattar mycket arbete precis som Agneta beskrivits i brevet som gick ut till alla föräldrar nyligen.

  • Smartboard – med tanke på arbetet med skolwebben så har detta kommit i andra hand men det kommer att bli en kurs i detta i november månad, efter utvecklingssamtalen.

  • Trådlöst nätverk finns nu i hela skolan och varje lärare har en varsin laptop.

  • Matsalen/måltidssituationen – det har varit lite rörigt med att eleverna fått vänta på att komma i och äta men förra veckan hade man ett möte angående förbättringar och man har löst det aktuella problemet.

  • Lokalsituationen – Gunnar Wohlin har tagit över efter Christer Ojas, Gunnar har varit på skolan och inventerat lokalerna. Det är planer på att om- och tillbyggnader på skolorna i Hässelby/Vällingby men inget beslut har fattats om när. Eventuellt kan vi i ff maila och meddela honom om vad vi tycker…

  • Lilla/Stora björn har en lyckad verksamhet med fler yngre barn nu än tidigare men man har gjort förändringar som passar verksamheten.

  • Det har anställts en förskolelärare till den vakanta platsen inom 6-årsverksamheten. Så nu är alla tjänster tillsatta på skolan och fritids på Björnbodaskolan. Dessvärre har man gjort om den socioekonomiska planen för skolan och det innebär att nästa läsår (2012/2013)får skolan 1 miljon mindre och det omfattar ungefär 2 tjänster – inte nog med det utan läsåret (2013/2014) efter ska man minska med ytterligare 1 miljon.

  • Samtal om barnantalet på 3:an, det är 78 barn som vistas där och till detta ska läggas personal.

  • Agneta förespråkar en F-6 skola och bör profilera detta mer.

  § 5 Trygghetsvandringen
  Ny lista för trygghetsvandringen ligger ute på hemsidan, där finns också ett förskrivet brev om vad som gäller vid trygghetsvandringen. Vi kommer även i år ha en tävling. Vinstpengar till vinnande klasser kommer att betalas ut under hösten.

  § 6 Status i arbetsgrupperna
  Vi har i nuläget 4 olika arbetsgrupper men det kan tillkomma någon då behov uppstår. Anmäl er gärna till någon av grupperna.

  • Björnbodaskolanskväll – arbetsfördelning finns på hemsidan
  Eva Egnell, Eva Taaler

  • Lokal grupp – brev/mail Gunnar ny på utbildningsförvaltningen
  Åsa Lundborg, Eva Taaler

  • Skolfoto – nytt avtal från hösten 2012
  Natalia B, Eva Taaler

  • Skolkläder – vi undersöker möjligheten att ha försäljningen under hösten så att man kan ge detta i julklapp till barnen
  Åsa Lundborg, Lena Widegren

  § 7 Information från FISS bla föreläsningar

  Inget nytt

  § 8 Övriga frågor från klassombuden
  • Information om att Sörgårdsskolan kommer ha sin föräldraförening vilande detta läsår.
  • Minskad personal i årskurs 6 diskuterades
  • Länken till vår hemsida fungerar nu från skolans hemsida

  § 9 Kommande möten
  24/11 klockan 18.30-20.00 i lärarrummet på Björnbodaskolan

  § 10 Mötet avslutas

  Published on oktober 25, 2011 · Filed under: Föreningsdokument; Tagged as: ,
  Kommentarer inaktiverade för Klassombudsmöte 20 oktober
 
false