Nästa möte

Tisdag 3 december 2019 kl 17.30 i personalrummet paviljongen våning 2.


Välkomna!

Prenumerera på information

Få alla nya inlägg direkt till din mailbox! Fyll i din e-postadress nedan och klicka på knappen. Följ sen instruktionerna i mailet du får.

Gör som 229 andra, prenumerera du med.

Följ oss!

 • Protokoll klassombudsmöte 2011-04-13

  Närvarande

  Klassombud: Katarina Stenqvist (2A), Ulla Boman (FA), Stene Engström (2B), Katarina Modigh (4C), Therese Lundqvist (4B), Anders Hellstrand (FC)

  Skolans representanter: Inga-Lill Ankerhag (biträdande rektor på Björnbodaskolan), Marianne Björk (lärare)

  Styrelsen: Eva Taaler (6C), Helen Burman (6B), Marika Norell (6A) och Anders Richert (6A)

  § 1 Mötet öppnas

  Mötet öppnas och Anders Richert hälsar alla välkomna. Dagordningen godkändes..

  §2 Skolans punkt

  Inga-Lill informerade om följande:

  • ”Evakueringsbrev” kommer att skickas innan påsk till berörda föräldrar inför evakueringen av bikupan. Målsättningen är att elever i årskurs 1 ska flytta in i nya lokaler de två sista veckorna på terminen. Planerna är tagna i samrådsgrupp bestående av Cecilia Grahn (fritidsversamheten), Titti Rude (klasslärare) och Solveig Rydholm (klasslärare). Fokus i planerna ligger på ettorna och fadderverksamheten.
  • Lokalfrågan ännu olöst. Inga-Lill uppmanade föräldraföreningen att gärna engagera sig mera för att hitta en bra lösning. Ännu så länge ingen som helst återkoppling från den av SISAB anlitade konsulten som utrett lokalfrågan. Stockholm stads stora lokalutredning väntas bli klar tidigast till hösten. Prioritering av byggprojekt görs efter att utredningen är klar och väger in faktorer såsom kapacitet per enhet, elevprognos och övriga behov. Skolan skall behålla sin nuvarande kapacitet men det finns ännu inga beslut om eventuell nybyggnad eller annan tillfällig ersättning för bikupan.
  • Skolpolisverksamheten saknas ännu kandidater att ersätta Åke Aronsson som går i pension. Lobbyverksamhet inom lärarlaget pågår för att hitta någon som kan ta vid. Är möjligen Åke intresserad av att fortsätta efter pension? Inga-Lill ska undersöka även denna möjlighet. Utbildningsstöd ges även fortsättningsvis till de skolor som väljer att fortsätta med den numera frivilliga skolpolisverksamhet.
  • Lärarfacket har engagerat sig i lokalfrågan då det även är en arbetsmiljöfråga för personalen. F-huset och D-huset har problem med dålig lukt. SISAB har inte kunnat finna en orsak till detta ännu och har nu bett skolpersonalen att dokumentera problemen (tid, plats, väderlek och andra faktorer) för att kunna hitta grundorsaken.
  • Förslag framfördes på att föräldraföreningen ska starta en namninsamling i lokalfrågan. Åsa Lundborg fick i uppdrag att formulera ett förslag som föräldrar och lärare kan stå bakom under parollen ”Ändamålsenliga lokaler för F-6”

  §3 Föregående protokoll

  Inga kommentarer eller frågor. Protokollet godkändes.

  §4 Kort information från möte med rektor Agneta Brandelius 30 mars 2011

  Närvarande

  Agneta, Anders, Eva G, Eva T & Åsa L

  Information

  Mycket är på gång bla

  • Projektorer har monterats i varje klassrum på både Björnboda och Sörgården, detta är ett nytt pedagogiskt verktyg och pedagogerna kommer att börja använda dessa efter hand.
  • Åtgärder som framkom i inspektörsrapporten som gjordes under hösten 2010, man arbetar mycket med samarbetet mellan skola – fritids.

  Nya läroplanen

  • Ett infoblad kommer att delas ut till alla föräldrar från skolverket och Agneta kommer att informera om detta i samband med uppstartsmötet till hösten 2011.

  Val av skola

  • Besked har gått ut till alla 6-åringar, dock är inte klasserna helt klara. Både Björnboda och Sörgården har nu nästan fullt i dessa F-klasser.
  • Kommande årskurs 6 har ett ”tapp” på i Björnboda 15-20 elever och Sörgården ett ”tapp” med 6 elever. Dessa siffror kom fram i en enkät som delades ut till alla elever i årskurs 5 nyligen. Det kommer naturligtvis att påverka organisationen men man vet inte i nu läget exakt hur.
  • Diskussion om att det eventuellt kommer bli en ny brytpunkt i årskurs 4 då man söker en annan skola, vi pratade om varför och vad man skulle kunna göra åt det – Agneta menade att lärarlagen på Björnboda och Sörgården är mycket kunniga och har erfarenhet. Starkare profilering av skolans goda sidor var et ttips för att ”behålla” eleverna
  • I årskurs 4 har man gjort en enkät om hur de upplevde sin skolgång och det blev väldigt positiva svar, 99 % hade fyllt i den glada gubben i enkäten då man frågade om trivseln trots att det på björnboda var en ganska turbulent höst för de i årskurs 4.

  Lokaler

  • Det är tänkt att var flytt från bikupan in i stora skolan i slutet av terminen och ett info brev till berörda föräldrar kommer att gå ut före påsk angående detta. Önskemål framfördes att eleverna fortfarande kommer heta Bikupan trots att man flyttar.
  • Inget besked om restaurering av Björnboda än men eventuellt så kommer besked i juni 2011. En utredning pågår centralt och det hela handlar om ett helhetsgrepp om skolans lokaler.

   

  Övrigt

  • Lilla & stora Björn har fått bra resultat och eleverna trivs. De hade en turbulent start men det har lagt sig nu och man har en god intrigering med Loftet .
  • Arbete pågår med samarbetet i lärarlagen mellan Björnboda och Sörgården samt så förtydligade Agneta att resurserna fördelas så jämt det går i relation till elever och behov. Man får inte glömma att Björnboda är en större skola och ha ett större antal elever.
  • Diskussion angående konstgräsplan på Björnboda, detta var upp till diskussion och handling för ett antal år sedan och nu är önskemålet att detta kommer till liv igen. Föräldraföreningen ska på kommande möte undersöka intresset för detta och eventuellt då starta en arbetsgrupp som arbetar med detta.

  (Skrivet av Åsa Lundborg, sekreterare i Björnbodaskolans föräldraförening)

  §5 Trygghetsvandring

  Fortsatt svagt intresse för trygghetsvandringarna från björnbodaskolans föräldrar. Efter ett tillfälligt uppsving i samband med tävling tidigare är det nu åter bara en handfull föräldrar som ansluter till vandringarna.

  Enligt fältassisten Bo Arkelsten är det relativt lugnt i området men när vädret blir varmare kan man förvänta sig ett ökande antal barn ute på kvällarna. Definitionen på lugnt är dock som sagt relativ och förmodligen satt i perspektiv med det elände fältassistenter möter ibland.

  Eva kommer att kontakta fältassistenterna Bo Arkelsten / Eva Wenner för att bjuda in dem till nästa storföräldramöte. Om de accepterar inbjudan är förslaget att de ska göra en kortare presentation av deras arbete och läget i området. Företrädesvis sker presentationen i ”klassgrupperna” om möjligt – i annat fall på den gemensamma delen i matsalen.

  §6 Information från arbetsgrupperna

  Flera arbetsgrupper saknade representation på detta möte.

  Arbetsgruppen för Björnbodaskolanskväll, bestående av Katarina Stenqvist, Therese Lundkvist och Helen Burman, berättade att de har alla planer klara (inköpslistor mm) och kommer att maila och publicera dessa på hemsidan inom kort.

  §7 Information från FISS

  FISS fick ca 455 000 kr (Sverige totalt) i bidrag att hålla utbildningar och föreläsningar. En stående uppmaning att gärna söka information på hemsidan om kommande föreläsningar då inbjudningar kommer med väldigt kort varsel.

  §8 Övriga frågor

  • Ca 780 personer skrev på namnlistorna om skolpolisverksamheten.
  • Inga frågor framfördes från klassombuden.
  • Löpartävling ”Ljusruset” går av stapeln 14/4. Älvsjö har något fler anmälda deltagare (~3500) än Grimsta (~3400) och ligger långt före Granholm i Järva (~600 anmälda). Vinnarspåret för en ny ljusanläggning.
  • Frågan om en konstgräsplan på skolan diskuterades kort och ställt mot lokalfrågan och det faktum att en ny konstgräsplan nyligen invigts i närområdet fick frågan lägre prioritet.
  • Ersättare till styrelsen krävs för nästa läsår då flera medlemmar har barn som slutar i björnbodaskolan  till sommaren. Alla förslag på kandidater mottages tacksamt.
  • Arbetet med den nya hemsidan pågår. Vissa sidor är sökbara via Google även om den inte lanserats ännu.

  §9 Kommande möte

  Nästa möte är planerat till 12 maj klockan 18.30

  §10 Mötet avslutas

  [Protokoll, exklusive §4 fört av Anders Hellstrand]

  Published on april 13, 2011 · Filed under: Föreningsdokument; Tagged as: ,
  Kommentarer inaktiverade för Protokoll klassombudsmöte 2011-04-13
 
false