Nästa möte

Tisdag 3 december 2019 kl 17.30 i personalrummet paviljongen våning 2.


Välkomna!

Prenumerera på information

Få alla nya inlägg direkt till din mailbox! Fyll i din e-postadress nedan och klicka på knappen. Följ sen instruktionerna i mailet du får.

Gör som 229 andra, prenumerera du med.

Följ oss!

 • Protokoll från årsmöte 2008-01-22

  Protokoll för Björnbodaskolans Föräldraförenings årsmöte  2008-01-22

   

  Närvarande från styrelsen: Suzanne Frejd, Viveka Pellissier, Charlotte Johnzon, Åsa H Caesar och Fredrik Forell

   

  Övriga närvarande. Christina Thuvander, Charlotte Nilsson och Vesna Skripcevska

   

  –          Föräldraföreningens ordförande Suzanne Frejd förklarar mötet öppnat.

  –          Suzanne Frejd väljs till mötets ordförande och Fredrik Forell till mötets sekreterare. Viveka Pellissier och Charlotte Johnzon utses till justeringspersoner.

   

  –          Mötet förklaras vara behörigen utlyst.

   

  –          Dagordningen fastställs.

   

  –          Ordföranden redogör för styrelsens verksamhetsberättelse och kassören redogör  för föreningens redovisning och revisionsberättelse

   

  –          Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet.

   

  –          Styrelsen föreslår budget, resultat och medlemsavgift och dessa fastställs av årsmötet.

   

  –          Val av styrelse:

   

  1)       Ordförande Suzanne Frejd omval på ett år

  2)       Ordinarie ledamöter: Nicole Kuzmanovic, omval två år                                                                                    Christina Thuvander, nyval två år

  3)       Suppleanter: Charlotte Johnzon, omval två år

  Helena Eshammar, nyval två år

  Magnus Strandberg, nyval två år

  4)       Revisorssuppleant: Boel Braun två år

  5)       Valberedning: Fredrik Holmberg: omval ett år

   

  Inga inlämnade motioner finns att behandla.

   

  –          Övriga frågor:

   

  Styrelsen föreslår att följande ändringar görs i föreningens stadgar:

  1)       Föreningens verksamhets- och räkenskapsår skall i fortsättningen vara 1 juli till 30:e juni för att bättre stämma överens med skolåret.

  2)       Årsmötet skall fortsättningsvis vara under september/oktober.

  3)       Föreningen skall i fortsättningen endast ha en revisor samt en suppleant.

  4)       Förvaltningsrådet stryks från stadgarna eftersom skolan valt att lägga ner det.

   

  Fastställandet av dessa förändringar  i föreningens stadgar görs på nästa klassombudsmöte.

   

   

   

   

   

  Fredrik Forell

  Sekreterare

   

   

   

  Justeras:

   

   

   

   

  Viveka Pellissier                  Charlotte Johnzon

  Published on mars 10, 2008 · Filed under: Föreningsdokument; Tagged as: ,
  Kommentarer inaktiverade för Protokoll från årsmöte 2008-01-22
 
false