Nästa möte

Tisdag 20 november 2018 kl 18.00 i personalrummet paviljongen våning 2.


Välkomna!

Prenumerera på information

Få alla nya inlägg direkt till din mailbox! Fyll i din e-postadress nedan och klicka på knappen. Följ sen instruktionerna i mailet du får.

Gör som 242 andra, prenumerera du med.

Följ oss!

 • Nu när årsmötet är avklarat är det dags att betala medlemsavgiften. Den är samma som föregående år, dvs 100 kr per familj. Du kan swisha på 070 619 93 76 (Lisa Davidsson) eller betala in avgiften på plusgiro 29 20 94-0.

  Om du undrar vad avgifterna går till kan du läsa våra verksamhetsberättelser! Detta år har vi en kulturbidragsbudget på 125 kr per barn och vi hoppas att pengarna skall utnyttjas så att våra barn får mer kultur.

  Kommentarer inaktiverade för Dags för medlemsavgift!
 • Närvarande var elva föräldrar och biträdande rektor Tom.

  Tom berättar om nuläget gällande skolpersonal. Just nu pågår lönesamtal med personalen. Personalfrånvaron var som tidigare nämnt hög vid terminstarten, det har senaste veckorna varit något mindre personalfrånvaro. Skolan provar användande av olika vikariebanker, framförallt utbildningsförvaltningens vikariebank. Det har dock varit svårt att få in vikarier som anmäler intresse. Tom berättar att han går i pension vid årsskiftet. Rekryteringsprocess pågår för att anställa två biträdande rektorer, en kommer ansvara för förskoleklass och årskurs 1, den andra kommer ansvara för årskurs 2 och 3. Planeringen är i gång gällande höstlovsaktiviteter. Fokus på Halloween, vissa klasser har planerat att låna matsal eller klassrum för halloweenfirande/disco.

  Tom berättar att Björnbodaskolan ej har som tradition att bjuda in föräldrarna till luciafirande. Den tradition skolan har är årskurs 3 (kören) håller i luciafirande för resten av skolan. Skolan har ej lämpliga lokaler för alla barn och föräldrar tillsammans.

  Angående skolplattformen så är det den som gäller för att anmäla barnet vid eventuell frånvaro. Det går även bra att använda appen “Anmäl frånvaro” från Stockholms stad. Än så länge sker ansökan om skolfrånvaro via pappersblankett. Utformandet av skolplattformen går framåt sakta men säkert. Vidare info kommer när plattformen går att använda till mer än anmälan av frånvaro.

  En fråga som lyfts från föräldrarna är hur det går med de ärenden som SISAB har. SISAB har fått in ärendena: åtgärd av lerpöl vid cykelställ mot Skattegårdsvägen, uppsättning av staket mot Skattegårdsvägen längs med skolgården samt belysning på skolgården exempelvis vid klätterställningen. Tom meddelar att ledningsgruppen ska lyfta belysningen på nytt, de har tidigare fått ett löfte om att strålkastare ska installeras. Processerna går segt fram och Tom uppmuntrar oss föräldrar att gå in på Stockholms stads “Tyck-till” – tjänst och lämna synpunkter på de åtgärder som vi uppmärksammar och vill skynda på.

  En förälder lyfter att barn undviker att duscha efter idrotten pga att det luktar illa i duscharna. Tom meddelar att skyddsrond nyligen har gjorts. Bland annat vattenlås har kollats upp. På Solen och på Orion måste det spolas regelbundet för att undvika avloppslukt. Tom meddelar att städningen fungerar bra på skolan, ledningsgruppen är nöjda med städbolaget. Tom tar med sig att kolla upp duscharna i omklädningsrummen. Vi samtalar även om att det är viktigt att bygga upp en god duschkultur där dusch är ett viktigt delmoment efter idrotten.

  Tom kommer med svar på frågan från föregående möte gällande om F-klass ska ha någon idrott. Han meddelar att F-klass kommer ha idrott under vårterminen när årskurs 2 åker iväg till simhallen.

  En förälder frågar om hur ledningsgruppen arbetar med att öka antalet behöriga lärare på skolan. Tom menar att det är svårt att hitta behöriga lärare och utbildade fritidspedagoger. “Obehöriga lärare” uppmuntras att utbilda sig parallellt med arbetet. Varje hösttermin måste skolan söka behöriga lärare till de tjänster som är bemannade av “obehöriga lärare”.

  Tom har ingen ny information om den nya skolan som planeras byggas. Mycket är fortfarande oklart, ledningsgruppen återkommer med vidare information så snart de vet mer.

  Styrelsen har önskemål till ledningsgruppen om att ta fram en maillista till klassrepresentanterna från samtliga klasser på skolan. Styrelsen önskar även att det skickas ut ett mail till lärarna på skolan med information om vad kulturpengen kan användas till och en uppmaning om att klasserna bör utnyttja kulturpengen.

  Kommentarer inaktiverade för Minnesanteckningar från möte 2018-10-22
 • Varmt välkomna!

  Kommentarer inaktiverade för Möte ikväll kl 18 i personalrummet!
 • Påminner om vårt nästa möte som är på måndag kl 18 i personalrummet. Varmt välkomna!

  Kommentarer inaktiverade för Kom ihåg! Möte på måndag 22/10 kl 18 i personalrummet!
 • Närvarande var ett tiotal föräldrar, rektor Tobias samt Josefin lärare i årskurs 3.

  Tobias berättar hur terminsstarten har varit. Uppstarten har varit bra, roligt men många nya barn. Tyvärr har det varit mycket sjukdomar hos personalen och ibland har det varit svårt att få tag i vikarier. I en del årskurser behöver det arbetas lite extra med studieron. Det gör lärarna med stöd av EHT.

  Ett område som skolan jobbar med att utveckla är samarbetet mellan skola och fritids. Där behöver det hittas nya mötesformer så att personalen får en chans att mötas.

  Angående skolplattformen så är det den som gäller för att anmäla barnet vid eventuell frånvaro. Så småningom ska all information finnas där. Skolan informerar när plattformen är färdig att användas till annat än frånvarohantering. Skolan satsar på digitalisering, kunskapen bland personalen är ojämn. Under året ska all personal genomgå IT-lyftet.

  Brukarundersökningen som genomförs i februari är ett viktigt verktyg för skolan för att se vad som behöver utvecklas. Skolan vill förstärka samarbetet mellan hem- skola. Det här läsåret görs det bland annat genom ett gemensamt tema för hela skolan – hållbar utveckling. Föräldrar kommer bli inbjudna till skolan för att se hur barnen har jobbat med projektet.

  Tobias informerar även om att budgeten är i balans. Samt om en del kommande åtgärder. Det ska sättas upp ett staket mot Skattegårdsvägen längs med skolgården, innan parkvägen. På baksidan av paviljongen har det samlats mycket vatten som inte har runnit bort, det ska åtgärdas.

  Frågor som kommer från deltagande föräldrar handlar om bemanningen på fritids, vilken av en del föräldrar har uppfattats som låg. Tobias svar blir att bemanningen är i grunden samma som förra läsåret men skolan har valt att inte ta in lika många extra personal. Det går ungefär 17 barn per vuxen, på fritids. Att bemanningen har uppfattats som låg kan också ha sambnd med sjukfrånvaron som nämndes i början på mötet. Ett förslag som kommer upp på mötet är att personalens västar även ska märkas med vilket fritids personalen tillhör ex år 3.

  En annan fråga som kommer upp är det osynliga staketet runt lilla skogen (bakom Solen). Barnen har bra koll på gränserna men den del föräldrar har uttryckt oro. Tobias tar med sig frågan men är säker på att fastighetsförvaltarna inte planerar att sätta upp staket runt den delen av skolgården.

  Andra frågor som uppkommer som Tobias ska undersöka är om F-klass ska ha någon idrott samt om skolan kan ordna med fler cykelställ.

  Kommentarer inaktiverade för Minnesanteckningar från möte 2018-09-20
 • På torsdagens årsmöte invaldes fyra nya medlemmar i styrelsen. Medlemmarnas uppdrag fördelar sig på detta vis:

  Nicole Medin, ordförande, kulturansvarig

  Pernilla Fernberger, kassör

  Valentin Oprean

  Helene Sandqvist, vice ordförande, webbmaster

  Lisa Davidsson, sekreterare, webbmaster

  Åsa Westling, sekreterare

  Thorgerdur Palsdottir

  Kommentarer inaktiverade för Ny styrelse för 2018-2019, konstituerande styrelsemöte
 • Kom ihåg! Första mötet för läsåret nu på torsdag 20/9 kl 18 i personalrummet. Kl 19-19.30 årsmöte. Se tidigare kallelse.

  Varmt välkomna!

  Kommentarer inaktiverade för Torsdag 20/9: Årets första möte kl 18, årsmöte kl 19
 • Kommentarer inaktiverade för Ekonomisk redovisning läsåret 2017-2018
 • Björnbodaskolans föräldraförening är ett föräldrainitiativ som syftar till att göra barnens skolvardag så bra det går. Vi som varit aktiva i föräldraföreningen har barn som snart är för stora för Björnbodaskolan. Därmed behöver vi fylla på med nya föräldrar i styrelsen och som klassombud till våra möte med skolledningen. Utan engagerade föräldrar kommer föreningen att läggas ner.

  Att vara med i styrelsen innebär en möjlighet att besluta om vilka frågor föreningen skall driva, samt att ordna aktiviteter i enlighet med stadgarna. Hur ofta man träffas och hur mycket arbete som krävs är upp till styrelsen själv att avgöra. Om du vill kandidera till styrelsen så hör av dig direkt till ordförande Nicole, nicole.medin@bjornbodaff.se.

  Att vara klassombud innebär att man tar med sig aktuella frågor från klassens föräldrar till möte med skolledningen (vi diskuterar alltid på gruppnivå, aldrig enskilda barn!). Det är ungefär ett möte i månaden. Om du vill bli klassombud kan du anmäla det till skolans rektor Tobias (tobias.hansson@stockholm.se) eller bara komma på första mötet, den 20 september kl 18 i personalrummet på våning 2.

  Kommentarer inaktiverade för Björnbodaskolans föräldraförening behöver dig!
 • Föräldraalliansen Sverige har ställt några brännande heta skolfrågor till riksdagspartierna. Svar publiceras löpande fram till valet. Alla frågor samlas här: http://www.foraldraalliansen.nu/category/val-2018/.

  Kommentarer inaktiverade för Hur resonerar partierna om skolan?
 
false